TRADING VIDEO 5: Kết thúc giai đoạn một, đồng USD cho thấy điều gìCặp tiền: USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, GBP/USD Hàng hóa: XAU/USD Facebook: …